Συντηρηση

Συντηρηση

Καθαρισμός και συντήρηση σκελετών

Αποθηκεύεται πάντα τα γυαλιά σας στη θήκη που σας παρέχεται. Όταν φοράτε ή βγάζετε τα γυαλιά σας χρησιμοποιείστε και τα δύο σας χέρια, έτσι δεν ασκείτε πίεση στην μία πλευρά του σκελετού και τα γυαλιά σας δεν χάνουν την αρχική τους φόρμα και δεν σπάνε. Όταν φοράτε ή βγάζετε τα γυαλιά σας χρησιμοποιείστε και τα δύο σας χέρια, έτσι δεν ασκείτε πίεση στην μία πλευρά του σκελετού και τα γυαλιά σας δεν θα χάνουν την αρχική τους φόρμα και δεν σπάνε. Μη τοποθετείτε  ποτέ τα …