Καθαρισμός και συντήρηση σκελετών

Αποθηκεύεται πάντα τα γυαλιά σας στη θήκη που σας παρέχεται.

Όταν φοράτε ή βγάζετε τα γυαλιά σας χρησιμοποιείστε και τα δύο σας χέρια, έτσι δεν ασκείτε πίεση στην μία πλευρά του σκελετού και τα γυαλιά σας δεν χάνουν την αρχική τους φόρμα και δεν σπάνε.

Όταν φοράτε ή βγάζετε τα γυαλιά σας χρησιμοποιείστε και τα δύο σας χέρια, έτσι δεν ασκείτε πίεση στην μία πλευρά του σκελετού και τα γυαλιά σας δεν θα χάνουν την αρχική τους φόρμα και δεν σπάνε.

Μη τοποθετείτε  ποτέ τα γυαλιά σας στο κεφάλι και μην αφήνετε άλλους να τα δοκιμάζουν. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε πως τα γυαλιά δεν θα χαλαρώσουν και δεν θα αλλοιωθεί η αρχική εφαρμογή που είχε γίνει αποκλειστικά στο πρόσωπό σας.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να σφίξετε τις βίδες του σκελετού.

Μην αφήνετε τα γυαλιά σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, ακόμα και μέσα στη θήκη τους (π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο που βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο). Η υπερβολική θερμότητα θα προκαλέσει παραμορφώσεις στον σκελετό και θα χαλάσει τις επιστρώσεις των φακών.

Αν  οποιαδήποτε στιγμή δυσκολεύεστε να ανοίξετε  ή να κλείσετε τους βραχίονες των γυαλιών, παρακαλούμε να περάσετε άμεσα από ένα κατάστημά μας, καθώς η παραπάνω πίεση που ασκείτε θα προκαλέσει θραύση στα γυαλιά σας.

Αποφεύγετε να κοιτάζετε απευθείας  τον ήλιο ή οποιαδήποτε άλλη ισχυρή πηγή φωτός ανεξαρτήτως με την σκουρότητα των φακών.

“Loda”

Eπίσκεψη στο κατάστημα

Αν τα γυαλιά που αγοράσατε γλιστράνε από το πρόσωπό σας ή σας πιέζουν αρκετά υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή τους και θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα ένα κατάστημά μας.

Σε περίπτωση που τα γυαλιά σας στραβώσουν, αποφύγετε να κάνετε οτιδήποτε μόνοι σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα επέμβει με προσοχή, ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Ο σκελετός δέχεται καθημερινά δονήσεις και μικροχτυπήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση. Αν ο σκελετός είναι μεταλλικός προσέξτε οι φακοί να είναι πάντα σωστά (σφικτά) προσαρμοσμένοι. Εάν κατά το σκούπισμα των γυαλιών σας αντιληφθείτε την παραμικρή κίνηση του φακού φέρτε τα γυαλιά σας αμέσως για επισκευή.

Ειδική προσοχή χρειάζονται τα γυαλιά που δεν έχουν σκελετό. Πάντα χρησιμοποιείται και τα δύο σας χέρια για να βάλετε και να βγάλετε τα γυαλιά σας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (5-6 μήνες) πρέπει να φέρνετε τα γυαλιά σας για έλεγχο, αλλαγή φθαρμένων ανταλλακτικών και για προσαρμογή σκελετού.

Important to know, that excessive consumption of coffee can lead to side effects. For example: trembling, palpitations and even sleep disorders. If you observe such effects without training, it is better to refrain from coffee.